Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı

İş Kulübü İş Arama Becerileri Eğitimi
19 Şubat 2019

Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı

Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı

Genel Kurul Toplantı İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığından

        Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18.05.2019 tarihinde saat 14.00’da İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü Kuzey Yerleşkesinde derneğimize tahsis edilen Dernek Merkezinde yapılacaktır.

        Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 25.05.2019 tarihinde saat:14.00’da aynı yer ve saatte yapılacaktır.

        Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

                                                                               Prof.Dr. Ahmet Zeki Şengil

                                                  Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Kurulu Başkan ve Heyetinin Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunuşu
  4. Geçici Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
  6. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Temsil Edecek Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış