Misyon&Vizyon

TARİHÇE

Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği (MEDİMED), 19 Eylül 2014 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL öncülüğünde , üniversite öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerinden oluşan 30 u aşkın üyenin katılımları ve destekleriyle kurulmuştur. .


home_interactive_offer_list_1

MEDİMED MİSYONU

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’nın öz değerlerini benimseyen İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri ve mezunları arasında saygı, dayanışma, şeffaflık ve başarı ilkelerini geliştirmektir, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kılmaktır.

home_interactive_offer_list_2

MEDİMED VİZYONU

İstanbul Medipol Üniversitesi mezunlarının;
• Ait olduğu toplumun değerlerini temel alarak, küresel vizyon ile, insanlığı daha ileri taşımalarına yardımcı olmak,
• Bilimsel ve sosyal olarak ulusal ve uluslararsı alanda etkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak,
• İstihdamlarına yönelik dayanışmayı sağlayarak, bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleki ve sosyal bilgiye yönelik çalışmalarda bulunmak, edinilen bilgiyi paylaşmak,
• Eğitime katkılarını, bilim ve teknolojiye dönük çalışmalarını destekleyen, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap veren, topluma ve evrensel bilime katkı sağlayan bireyler olmasını sağlamak,
• Hayata bakışını ve farkındalığını artırmak, sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirerek, sosyal sorumluluk projelere katılımını sağlamaktır.